AC DC 台式、壁插式电源适配器

结果 : 4
极化
-正极中心
输出连接器
USB MicroUSB Mini圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm
认证机构
AS/NZS,cULus,IEC,PSECB,CE,cULus,TUVgs
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
4结果
应用的筛选条件 删除全部

显示
/ 4
比较
制造商零件编号
现有数量
价格
系列
包装
产品状态
使用地区
外形
输入类型
电压 - 输入
电压 - 输出
电流 - 输出(最大值)
功率 (W)
空载功耗
极化
应用
效率
工作温度
输出连接器
电线长度
输入连接器
大小 / 尺寸
认证机构
标准编号
PSAC05R-050
PSAC05R-050L6B
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
4,402
现货
1 : ¥72.44000
散装
散装
在售国际壁装(II 类)多插片(单独出售)90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)-ITE(商业)VI 级,CoC Tier 20°C ~ 40°CUSB Mini59"(1.50m)多插片2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)CB,CE,cULus,TUVgs60950-1; 62368-1
PSAC05R-050L6M
PSAC05R-050L6M
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
9,089
现货
1 : ¥62.03000
散装
散装
在售国际壁装(II 类)多插片(单独出售)90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)-ITE(商业)VI 级,CoC Tier 20°C ~ 40°CUSB Micro59"(1.50m)多插片2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)CB,CE,cULus,TUVgs60950-1; 62368-1
PSAC05R2-SERIES
PSAC05R-050L6
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
0
现货
查看交期
1 : ¥62.03000
散装
散装
在售国际壁装(II 类)多插片(单独出售)90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)正极中心ITE(商业)VI 级,CoC Tier 20°C ~ 40°C圆管插头,2.1mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm59"(1.50m)多插片2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)CB,CE,cULus,TUVgs60950-1; 62368-1
PSAC05R2-SERIES
PSAC05R-050L6-R-C2
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
0
现货
查看交期
1 : ¥164.95000
散装
散装
在售国际壁装(II 类)多插片(单独出售)90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)正极中心ITE(商业)VI 级,CoC Tier 20°C ~ 40°C圆管插头,2.5mm 内径 x 5.5mm 外径 x 10.0mm59"(1.50m)多插片2.82" 长 x 1.77" 宽 x 1.17" 高(71.7mm x 45.0mm x 29.8mm)AS/NZS,cULus,IEC,PSE60950-1; 62368-1
显示
/ 4

AC DC 台式、壁插式电源适配器


AC-DC 台式和壁式适配器是完全封闭的设备,可将交流 (AC) 电压输入转换为不同的直流 (DC) 电压输出。