AC DC 台式、壁插式电源适配器

结果 : 4
包装
散装
产品状态
停产在售
空载功耗
30mW(最大)-
效率
V 级VI 级
认证机构
BSMI,cULus,PSECB,CE,cULuscULus
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
4结果
应用的筛选条件 删除全部

显示
/ 4
比较
制造商零件编号
现有数量
价格
系列
包装
产品状态
使用地区
外形
输入类型
电压 - 输入
电压 - 输出
电流 - 输出(最大值)
功率 (W)
空载功耗
极化
应用
效率
工作温度
输出连接器
电线长度
输入连接器
大小 / 尺寸
认证机构
标准编号
PSA05A-050QA-H
PSA05A-050QL6-H
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
12,078
现货
1 : ¥40.65000
散装
散装
在售适用于北美地区壁装(II 类)固定插片90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)-ITE(商业)VI 级0°C ~ 40°CUSBA 插座-NEMA 1-15P0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)BSMI,cULus,PSECNS13438; CNS14336-1; CNS15663; 55022; 60950-1; 62368-1
PSA05A-050QW
PSA05A-050QL6W
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
74
现货
1 : ¥45.77000
散装
散装
在售适用于北美地区壁装(II 类)固定插片90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)-ITE(商业)VI 级0°C ~ 40°CUSBA 插座-NEMA 1-15P0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)CB,CE,cULus-
PSA05A-050QA-H
PSA05A-050QA-H
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
0
现货
停产
停产适用于北美地区壁装(II 类)固定插片90 ~ 264 VAC5V1A5 W--ITE(商业)V 级0°C ~ 40°CUSBA 插座-NEMA 1-15P0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)cULus-
PSA05A-050QW
PSA05A-050QW
AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W
Phihong USA
0
现货
停产
停产适用于北美地区壁装(II 类)固定插片90 ~ 264 VAC5V1A5 W30mW(最大)-ITE(商业)V 级0°C ~ 40°CUSBA 插座-NEMA 1-15P0.83" 长 x 1.69" 宽 x 1.65" 高(21.0mm x 43.0mm x 42.0mm)cULus-
显示
/ 4

AC DC 台式、壁插式电源适配器


AC-DC 台式和壁式适配器是完全封闭的设备,可将交流 (AC) 电压输入转换为不同的直流 (DC) 电压输出。