Micro Commercial Co 单双极晶体管

结果 : 1,050
系列
-2N39062N44012N4403BC337-25
包装
Digi-Reel® 得捷定制卷带剪切带(CT)卷带(TR)带盒(TB)散装管件
产品状态
不适用于新设计停产在售
晶体管类型
-NPN + 齐纳NPN - 达林顿NPNPNP - 达林顿PNP
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
20 mA50 mA100 mA150 mA200 mA300 mA500 mA600 mA700 mA800 mA1 A1.5 A
电压 - 集射极击穿(最大值)
10 V18 V20 V22 V25 V30 V32 V40 V45 V50 V55 V60 V
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值)
120mV @ 1mA,100mA200mV @ 1.5mA,15mA200mV @ 1mA,10mA200mV @ 2mA,20mA200mV @ 50mA,2.5A200mV @ 5mA,50mA220mV @ 100mA,2A220mV @ 50mA,1.5A225mV @ 50mA,1A250mV @ 10mA,100mA250mV @ 150mA,1.5A250mV @ 15mA,150mA
电流 - 集电极截止(最大值)
10nA10nA(ICBO)15nA15nA(ICBO)20nA20nA(ICBO)25nA(ICBO)50nA50nA(ICBO)100nA100nA(ICBO)200nA
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
8 @ 2A,5V8 @ 500mA,2V8 @ 500mA,5V9 @ 200mA,10V10 @ 1A,5V10 @ 20mA,20V10 @ 3A,4V15 @ 1A,4V15 @ 3A,4V20 @ 400mA,10V20 @ 4A,4V25 @ 1A,4V
功率 - 最大值
100 mW150 mW200 mW225 mW250 mW265 mW300 mW310 mW330 mW350 mW380 mW400 mW
频率 - 跃迁
2MHz3MHz4MHz5MHz8MHz9MHz10MHz15MHz20MHz25MHz30MHz40MHz
工作温度
-65°C ~ 150°C(TJ)-60°C ~ 150°C(TJ)-55°C ~ 125°C(TJ)-55°C ~ 150°C-55°C ~ 150°C(TJ)125°C(TJ)150°C(TJ)-
等级
-汽车级
资质
-AEC-Q101
安装类型
表面贴装型通孔
封装/外壳
3-PowerUDFN3-VDFN 裸露焊盘SC-101,SOT-883SC-70,SOT-323SOT-23-6SOT-523SOT-723TO-206AA,TO-18-3 金属罐TO-220-3 全封装,隔离接片TO-220-3 整包TO-220-3TO-225AA,TO-126-3
供应商器件封装
DFN1006-3DFN2020-3DFN2020-3ADPAKITO-220ABSOT-223SOT-23SOT-23-3LSOT-23-6LSOT-323SOT-523SOT-723
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
1,050结果
应用的筛选条件 删除全部

显示
/ 1,050
比较
制造商零件编号
现有数量
价格
系列
包装
产品状态
晶体管类型
电流 - 集电极 (Ic)(最大值)
电压 - 集射极击穿(最大值)
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降(最大值)
电流 - 集电极截止(最大值)
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值)
功率 - 最大值
频率 - 跃迁
工作温度
等级
资质
安装类型
封装/外壳
供应商器件封装
BC817-16-TP
MMBT3904-TP
TRANS NPN 40V 0.2A SOT23
Micro Commercial Co
2,353,290
现货
1 : ¥0.81000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.13549
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN200 mA40 V300mV @ 5mA,50mA50nA(ICBO)100 @ 10mA,1V350 mW300MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT2222A-TP
TRANS NPN 40V 0.6A SOT23
Micro Commercial Co
1,979,578
现货
1 : ¥0.81000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.14018
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN600 mA40 V1V @ 50mA,500mA-100 @ 150mA,10V350 mW300MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT4401-TP
TRANS NPN 40V 0.6A SOT23
Micro Commercial Co
111,376
现货
1 : ¥0.98000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.16324
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN600 mA40 V750mV @ 50mA,500mA-100 @ 150mA,1V350 mW250MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
MBRD6100CT-TP
MJD122-TP
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
Micro Commercial Co
36,608
现货
1 : ¥6.75000
剪切带(CT)
2,500 : ¥2.57407
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN - 达林顿8 A100 V4V @ 80mA,8A10nA1000 @ 4A,4V1.5 W-150°C(TJ)--表面贴装型TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63DPAK
BC817-16-TP
MMBT2907A-TP
TRANS PNP 60V 0.6A SOT23
Micro Commercial Co
828,284
现货
1 : ¥0.81000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.13874
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP600 mA60 V1.6V @ 50mA,500mA100nA(ICBO)100 @ 150mA,10V350 mW200MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT3906-TP
TRANS PNP 40V 0.2A SOT23
Micro Commercial Co
90,200
现货
1 : ¥0.81000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.11834
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP200 mA40 V400mV @ 5mA,50mA100nA(ICBO)100 @ 10mA,1V300 mW250MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC817-40-TP
TRANS NPN 45V 0.8A SOT23
Micro Commercial Co
111,611
现货
1 : ¥0.89000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.15302
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN800 mA45 V700mV @ 50mA,500mA100nA250 @ 100mA,1V310 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC817-25-TP
TRANS NPN 45V 0.8A SOT23
Micro Commercial Co
32,440
现货
1 : ¥0.89000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.15302
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN800 mA45 V700mV @ 50mA,500mA100nA160 @ 100mA,1V310 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC817-16-TP
TRANS NPN 45V 0.8A SOT23
Micro Commercial Co
22,922
现货
1 : ¥0.89000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.15527
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN800 mA45 V700mV @ 50mA,500mA100nA100 @ 100mA,1V310 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBTA06-TP
TRANS NPN 80V 0.5A SOT23
Micro Commercial Co
76,469
现货
1 : ¥0.98000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.17140
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN500 mA80 V250mV @ 10mA,100mA100nA100 @ 100mA,1V300 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT4403-TP
TRANS PNP 40V 0.6A SOT23
Micro Commercial Co
5,312
现货
1 : ¥0.98000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.16690
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP600 mA40 V750mV @ 50mA,500mA-100 @ 150mA,2V350 mW200MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC847C-TP
TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
116,691
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN100 mA45 V500mV @ 5mA,100mA100nA420 @ 2mA,5V225 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC857A-TP
TRANS PNP 45V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
48,479
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP100 mA45 V650mV @ 5mA,100mA15nA125 @ 2mA,5V310 mW200MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBTA05-TP
TRANS NPN 60V 0.5A SOT23
Micro Commercial Co
27,070
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.17955
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN500 mA60 V250mV @ 10mA,100mA100nA100 @ 100mA,1V300 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC847B-TP
TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
25,430
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN100 mA45 V500mV @ 5mA,100mA100nA200 @ 2mA,5V225 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC846B-TP
TRANS NPN 65V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
14,365
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN100 mA65 V500mV @ 5mA,100mA100nA200 @ 2mA,5V225 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC847A-TP
TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
11,995
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN100 mA45 V500mV @ 5mA,100mA100nA110 @ 2mA,5V225 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC857B-TP
TRANS PNP 45V 0.1A SOT23
Micro Commercial Co
8,980
现货
1 : ¥1.06000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.18364
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP100 mA45 V650mV @ 5mA,100mA15nA220 @ 2mA,5V310 mW200MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMSS8050-H-TP
TRANS NPN 25V 1.5A SOT23
Micro Commercial Co
93,609
现货
1 : ¥1.14000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.19996
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN1.5 A25 V500mV @ 80mA,800mA100nA200 @ 100mA,1V625 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMSS8050-L-TP
TRANS NPN 25V 1.5A SOT23
Micro Commercial Co
17,407
现货
1 : ¥1.14000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.19996
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN1.5 A25 V500mV @ 80mA,800mA100nA120 @ 100mA,1V625 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMS8050-H-TP
TRANS NPN 25V 0.5A SOT23
Micro Commercial Co
2,922
现货
1 : ¥1.14000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.19996
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售NPN500 mA25 V600mV @ 50mA,500mA100nA(ICBO)120 @ 50mA,1V300 mW150MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBTA56-TP
TRANS PNP 80V 0.5A SOT23
Micro Commercial Co
26,290
现货
1 : ¥1.22000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.20405
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP500 mA80 V250mV @ 10mA,100mA100nA100 @ 100mA,1V225 mW50MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT3906HE3-TP
TRANS PNP 40V 0.2A SOT23
Micro Commercial Co
19,881
现货
1 : ¥1.22000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.20405
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售-200 mA40 V400mV @ 5mA,50mA50nA100 @ 10mA,1V300 mW250MHz-55°C ~ 150°C(TJ)汽车级AEC-Q101表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
MMBT3904HE3-TP
TRANS NPN 40V 0.2A SOT23
Micro Commercial Co
8,888
现货
1 : ¥1.22000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.20405
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售-200 mA40 V300mV @ 5mA,50mA50nA100 @ 10mA,1V350 mW300MHz-55°C ~ 150°C(TJ)汽车级AEC-Q101表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
BC817-16-TP
BC807-40-TP
TRANS PNP 45V 0.5A SOT23
Micro Commercial Co
21,919
现货
1 : ¥1.30000
剪切带(CT)
3,000 : ¥0.22955
卷带(TR)
-
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
在售PNP500 mA45 V700mV @ 50mA,500mA200nA250 @ 100mA,1V300 mW100MHz-55°C ~ 150°C(TJ)--表面贴装型TO-236-3,SC-59,SOT-23-3SOT-23
显示
/ 1,050

单双极晶体管


分立式双极性结型晶体管 (BJT) 通常在音频、无线电及其他应用中用于构建模拟信号放大功能。作为大批量生产的第一批半导体器件之一,对于涉及高频开关和在大电流或高电压下工作的应用而言,它们的特性相比某些器件类型不占优势,但对于需要以极小的噪声和失真构建模拟信号的应用而言,它们仍然是首选技术。按照构成晶体管的半导体层顺序的不同,BJT 分为 NPN 和 PNP 两种类型。NPN 晶体管在两层 N 型材料之间夹着一层薄的 P 型半导体,而 PNP 晶体管则是在两层 P 型半导体之间夹着一层 N 型半导体。这使得这两种晶体管的操作极性完全相反。NPN 晶体管吸收电流,而 PNP 晶体管输出电流。