RMB | USD

账户申请

所有带 * 号的字段为必填字段

账单地址

必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填 无效邮政编码
-
必填 无效邮政编码

公司信息

必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填 无效邮政编码
-
必填 无效邮政编码

联系人和账户偏好

必填
必填
必填
发票和月度账单通过电子邮件发送。 请输入希望接收这些单证的电子邮箱地址。
必填

备询商号

删除
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填
必填 无效邮政编码
-
必填 无效邮政编码
必填
必填
+ 添加备询商号

提交人

以防我们需就此申请与您联系

必填
必填
必填
账户申请一经提交,即表示您同意 Digi-Key 的条款和条件隐私声明