RMB | USD

园艺星形板

New Energy 园艺星形板易于安装,可灵活快速调整以支持不同的应用

New Energy 的园艺星形板图片New Energy 星形板采用专门挑选的 LED 制成,可在给定颜色下实现最高性能。New Energy 的星形板采用高功率白光和彩色 LED 技术制造,可在 PAR 系列中提供高效率,非常适合园艺应用。这些星形板提供多种颜色选择和简单的设置,可实现灵活性,快速调整以支持不同的应用、快速原型设计以及最新 LED 的样品制作,易于使用。使用这些星形板可快速轻松地创建多种光谱配置。

特性
  • 高功率彩色和白光 LED 提供业界领先的效率
  • 专门挑选的园艺 LED 在给定颜色下具有最高性能
  • 在升高的驱动电流和温度下评估光输出和效率
  • PAR 范围内的特定波长用于优化植物生长

应用

  • 园艺

Horticulture Starboards

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13LST1-01G01-UV01-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13415 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13LST1-01G01-UV02-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13425 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13LST1-01G01-UV03-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13479 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13LST1-01G01-UV04-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-UV-A13366 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-B-B130LST1-01G01-RYL1-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-B-B13097 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-G-B130LST1-01G01-GRN1-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-G-B13027 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-DR-B13LST1-01G01-PRD1-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-DR-B1338 - 立即发货查看详情
STARBOARD, LUMINUS SST-10-FR-B13LST1-01G01-FRD1-00STARBOARD, LUMINUS SST-10-FR-B13997 - 立即发货查看详情
STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,LST1-01F06-RYL1-00STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,621 - 立即发货查看详情
STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,LST1-01F06-GRN1-00STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,175 - 立即发货查看详情
STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,LST1-01F06-PRD1-00STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,231 - 立即发货查看详情
STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,LST1-01F06-FRD1-00STARBOARD, OSRAM OSLON SSL 120,42 - 立即发货查看详情
STARBOARD, OSRAM OSLON SQUARE, 4LST1-01F06-4070-00STARBOARD, OSRAM OSLON SQUARE, 4755 - 立即发货查看详情
XPEBGR, ROUND, STARBOARD, 1X1, GXPEBGR-L1-0000-00F03-SB01XPEBGR, ROUND, STARBOARD, 1X1, G17 - 立即发货查看详情
XPEEPR, ROUND STARBOARD, 1X1, PHXPEEPR-L1-0000-00C01-SB01XPEEPR, ROUND STARBOARD, 1X1, PH257 - 立即发货查看详情
LED XLAMP XPE RED STARBOARDXPEFAR-L1-0000-00601-SB01LED XLAMP XPE RED STARBOARD102 - 立即发货查看详情
LED MODULE XP-G3 4000K STARBOARDXPGDWT-B1-0000-00L5E-SB01LED MODULE XP-G3 4000K STARBOARD242 - 立即发货查看详情
XQ-E HD ,STARBOARD ,ROUND ,1X1 ,XQEEPR-00-0000-000000A01-SB01XQ-E HD ,STARBOARD ,ROUND ,1X1 ,0查看详情
XQ-E HD ,STARBOARD ,ROUND ,1X1 ,XQEROY-00-0000-000000Q01-SB01XQ-E HD ,STARBOARD ,ROUND ,1X1 ,0查看详情
发布日期: 2019-02-13