JPW-08-T-52-

DigiKey 零件编号
13-JPW-08-T-52-CT-ND - 剪切带(CT)
13-JPW-08-T-52-TB-ND - 带盒(TB)
制造商
制造商产品编号
JPW-08-T-52-
描述
JUMPER WIRE M TO M 2.063"
原厂标准交货期
14 周
客户内部零件编号
详细描述
跳线 公型至公型 2.06"(52.40mm)
规格书
 规格书
产品属性
类型
描述
全选
类别
制造商
YAGEO
系列
包装
剪切带(CT)
带盒(TB)
零件状态
在售
样式
公型至公型
长度
2.06"(52.40mm)
颜色
灰色
线规
-
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT)
数量 单价
(含13%增值税)
总价
(含13%增值税)
1¥0.92000¥0.92
10¥0.75500¥7.55
25¥0.55320¥13.83
50¥0.42920¥21.46
100¥0.29090¥29.09
250¥0.23912¥59.78
500¥0.18998¥94.99
1,000¥0.13489¥134.89
带盒(TB)
数量 单价
(含13%增值税)
总价
(含13%增值税)
5,000¥0.10423¥521.15
10,000¥0.09349¥934.90
25,000¥0.08583¥2,145.75
50,000¥0.08062¥4,031.00
125,000¥0.07878¥9,847.50
Manufacturers Standard Package