U360-003-KM
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
U360-003-KM
U360-003-KM primary

U360-003-KM

Digi-Key 零件编号
TL1849-ND
制造商
Tripp Lite
制造商产品编号
U360-003-KM
供应商
描述
4-PORT USB SUPERSPEED COMP HUB
客户内部零件编号
规格书  规格书
产品属性
类型
描述
选择
类别
制造商
Tripp Lite
系列
-
包装
散装
零件状态
停产
环境与出口分类
属性描述
RoHS 状态符合 RoHS 规范
湿气敏感性等级 (MSL)不适用
ECCNEAR99
HTSUS8471.80.1000
其他资源
属性描述
其他名称
TL1849
U360-003-KM-ND
标准包装1
代用品 (1)
零件编号制造商 现有数量Digi-Key 零件编号单价替代类型
U360-004-MINITripp Lite30TL1238-ND¥223.86000直接