GNP1150TCA-ZE2

DigiKey 零件编号
846-GNP1150TCA-ZE2TR-ND - 卷带(TR)
846-GNP1150TCA-ZE2CT-ND - 剪切带(CT)
846-GNP1150TCA-ZE2DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带
制造商
制造商产品编号
GNP1150TCA-ZE2
描述
ECOGAN, 650V 11A DFN8080AK, E-MO
原厂标准交货期
17 周
客户内部零件编号
详细描述
表面贴装型 N 通道 650 V 11A(Tc) 62.5W(Tc) DFN8080AK
规格书
 规格书
产品属性
类型
描述
全选
类别
制造商
系列
-
包装
卷带(TR)
剪切带(CT)
Digi-Reel® 得捷定制卷带
零件状态
在售
FET 类型
技术
漏源电压(Vdss)
650 V
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id)
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On)
5V,5.5V
不同 Id、Vgs 时导通电阻(最大值)
195 毫欧 @ 1.9A,5.5V
不同 Id 时 Vgs(th)(最大值)
2.4V @ 18mA
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg)(最大值)
2.7 nC @ 6 V
Vgs(最大值)
+6V,-10V
不同 Vds 时输入电容 (Ciss)(最大值)
112 pF @ 400 V
FET 功能
-
功率耗散(最大值)
62.5W(Tc)
工作温度
150°C(TJ)
安装类型
表面贴装型
供应商器件封装
DFN8080AK
封装/外壳
基本产品编号
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
数量 单价
(含13%增值税)
总价
(含13%增值税)
1¥41.95000¥41.95
10¥35.21800¥352.18
100¥28.49140¥2,849.14
500¥25.32534¥12,662.67
1,000¥21.68483¥21,684.83
* 所有 Digi-Reel® 订单会收取 ¥49.00 卷盘费。
卷带(TR)
数量 单价
(含13%增值税)
总价
(含13%增值税)
3,500¥20.41859¥71,465.06
制造商标准包装