RMB | USD

多层压电致动器

KEMET 的多层压电致动器是用于将电能转换为机械能的陶瓷元件

KEMET 的 AE 系列树脂涂层压电致动器的图片KEMET 多层压电致动器基于独特的元件结构设计,采用具有高电致伸缩因子的压电陶瓷材料制造。与传统的压电致动器相比,它们尺寸更小,但可以在低电压下产生更高的位移和力。树脂涂层 AE 系列执行器具有紧凑的尺寸和多种形状,适用于光学系统的定位、自动聚焦、振动源和传感器等应用。

Multilayer Piezoelectric Actuators

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
SOLENOID PIEZO 4.6UM 150VAE0203D04DFSOLENOID PIEZO 4.6UM 150V41 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 9.1UM 150VAE0203D08DFSOLENOID PIEZO 9.1UM 150V5 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 17.4UM 150VAE0203D16DFSOLENOID PIEZO 17.4UM 150V20 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 42.0UM 150VAE0203D44H40DFSOLENOID PIEZO 42.0UM 150V8 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 9.1UM 150VAE0505D08DFSOLENOID PIEZO 9.1UM 150V0查看详情
SOLENOID PIEZO 17.4UM 150VAE0505D16DFSOLENOID PIEZO 17.4UM 150V8 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 42.0UM 150VAE0505D44H40DFSOLENOID PIEZO 42.0UM 150V15 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 18.4UM 150VAE1010D16DFSOLENOID PIEZO 18.4UM 150V8 - 立即发货查看详情
SOLENOID PIEZO 42.0UM 150VAE1010D44H40DFSOLENOID PIEZO 42.0UM 150V2 - 立即发货查看详情
KEMET, AE, RESIN, 8.0UM, 200NAE0203D08H09DFKEMET, AE, RESIN, 8.0UM, 200N10 - 立即发货查看详情
发布日期: 2018-12-19