A700 和 A720 铝有机电容器

KEMET 的电容器非常适合高性能微处理器、FPGA 和 ASIC 去耦设计

KEMET 的 A700 和 A720 铝有机电容器图片KEMET 的 A700 和 A720 铝有机电容器 (AO-CAP) 是固态电容器。阴极是一种导电有机聚合物,可实现极低的 ESR 和改善的高频电容保持率。AO-CAP 可以在高达 100% 额定电压的稳态电压下运行,而无需降额。由于没有液体电解质,A700 和 A720 可提供较长的工作寿命、低 ESR 和较高的工作温度。固有的低 ESR 使 A700 和 A720 适用于高纹波电流处理。小封装尺寸、高纹波电流能力、高工作温度、低寄生和高电容使 A700 和 A720 成为高性能微处理器、FPGA 和 ASIC 去耦的理想选择设计。

特性
 • 聚合物阴极技术
 • 高频电容保持
 • 非点火故障模式
 • 100% 加速稳态老化
 • 经过 100% 浪涌电流测试
 • 高体积效率
 • 最低 ESR 高达 70 mΩ
 • A700 电压:2 V 至 25 V,A700 电容:6.8 µF 至 560 µF
 • A720 电压:2 V 至 35 V,A720 电容:22 µF 至 470 µF
应用
 • DC/DC 转换器
 • 笔记本电脑
 • 电信设施
 • 显示器
 • 工业应用

A700 and A720 Aluminum Organic Capacitor

图片制造商零件编号描述可供货数量查看详情
CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMDA700V476M006ATE018CAP ALUM POLY 47UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMDA700X187M006ATE010CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMDA700X157M010ATE015CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 100UF 20% 10V SMDA700X107M010ATE010CAP ALUM POLY 100UF 20% 10V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMDA700X157M010ATE010CAP ALUM POLY 150UF 20% 10V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMDA700X157M006ATE010CAP ALUM POLY 150UF 20% 6.3V SMD104 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 100UF 12.5V SMDA700X107M12RATE015CAP ALUM POLY 100UF 12.5V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMDA700V686M006ATE028CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMDA700V686M006ATE018CAP ALUM POLY 68UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 33UF 20% 10V SMDA700V336M010ATE028CAP ALUM POLY 33UF 20% 10V SMD950 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMDA700X187M006ATE015CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMDA720V477M2R5APE4R5CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD2600 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMDA700V337M2R5ATE009CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD3000 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMDA700X227M006ATE015CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 100UF 20% 2V SMDA700V107M002ATE028CAP ALUM POLY 100UF 20% 2V SMD980 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 10UF 20% 12.5V SMDA700V106M12RATE040CAP ALUM POLY 10UF 20% 12.5V SMD0查看详情
CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMDA700D227M004ATE009CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD1000 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMDA700W227M2R5ATE009CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD2964 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMDA700W227M2R5ATE006CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD988 - 立即发货查看详情
CAP ALUM POLYMR 220UF 20% 2V SMDA700W227M002ATE009CAP ALUM POLYMR 220UF 20% 2V SMD0查看详情
发布日期: 2021-04-27