SMT 32.768 KHz 音叉晶体

ECS Inc. International 推出具有各种负载电容、频率容差和封装类型的 SMT 32.768 KHz 音叉晶体

ECS Inc.ECS Inc International 的 SMT 32.768 KHz 音叉晶体图片全系列 SMD 音叉晶体可作为小型移动通信设备及要求低功耗的便携式设备的绝佳时钟源选择。

系列 封装尺寸 封装类型 负载电容  频率容差
(在 25°C 时)
工作
温度
ECX-12 2.0 x 1.2 x 0.6 mm 陶瓷 12.5 pF ±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-31B 3.2 x 1.5 x 0.9 mm SMD 陶瓷 12.5 pF ±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-39 4.9 x 1.8 x 1.0 mm SMD 陶瓷 12.5 pF ±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-71 7.1 x 1.5 x 1.4 mm SMD 塑料 7.0 和 12.5 pF ±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-306 8.0 x 3.8 x 2.5 mm SMD 塑料 6.0 和 12.5 pF ±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-306X 8.0 x 3.8 x 2.5 mm SMD 塑料 6.0 和 12.5 pF ±10 ppm/±20 ppm -40°C 至 +85°C
ECX-2X6-FLX 9.1 x 2.5 x 2.1 mm 圆柱 12.5 pF ±10 ppm -40°C 至 +85°C

Tuning Fork Crystals

图片制造商零件编号描述可供货数量
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-12-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD402249 - 立即发货查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-34B-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD819744 - 立即发货
2779527 - 厂方库存
查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMDECS-.327-7-34B-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD428703 - 立即发货
374504 - 厂方库存
查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-39-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD0查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-38-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD110323 - 立即发货查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMDECS-.327-7-38-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD110 - 立即发货
24107 - 厂方库存
查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-17-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD42631 - 立即发货查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMDECS-.327-6-17-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD11275 - 立即发货查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-17X-C-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD101626 - 立即发货
89365 - 厂方库存
查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-17X-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD223132 - 立即发货
132438 - 厂方库存
查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMDECS-.327-6-17X-TRCRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD196951 - 立即发货查看详情
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMDECS-.327-12.5-13FLX-CCRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD28573 - 立即发货查看详情
发布日期: 2013-07-02