RMB | USD

4000 系列光纤产品

Bulgin 的 4000 系列光纤连接器使得光纤连接高速、安全、可靠

Bulgin 4000 系列光纤连接器图Bulgin 的 4000 系列光纤连接器是当今市场上最小的恶劣环境光纤连接器。该系列具有安全的快速扭转卡口连接,可实现持久的机械配接。

特性

  • 高速:由于其容量增加,通过光缆传输数据比传电缆更快
  • 光纤:光缆使用光线工作,这意味着没有热量产生,使光纤成为数据传输的安全选择
  • 可靠:与铜线或电线相比,光纤使得窃听或黑客攻击变得更加复杂,因此成为一种可靠选择
应用
  • 服务器室
  • FTTx
  • 土木工程
  • 船舶

4000 Series Fiber Range

图片制造商零件编号描述特性_5电缆直径_261第一连接器_726可供货数量查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4050AAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC35 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4051AAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4053AAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5M-0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4054AAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4055AAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4050AABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC49 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4051AABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4054AABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC49 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4055AABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MPXF4050AACFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC10 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MPXF4051AACFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC10 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MPXF4054AACFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC10 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MPXF4055AACFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC10 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4050BAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4051BAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4053BAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5M-0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4054BAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MPXF4055BAAFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLEX 5MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4050BABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MPXF4051BABFIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 10MIP66,IP68,IP69K0.08"(2.0mm)LC50 - 立即发货查看详情
发布日期: 2019-02-08