RMB | USD

产品索引 >  工具 > 

 
符合条件的记录数:
系列 零件状态 工具类型 尖头 - 类型 尖头 - 尺寸 驱动器大小 长度 - 总 特性 数量
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保


应用筛选: 制造商 

页面 1/99   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 工具类型 尖头 - 类型 尖头 - 尺寸 驱动器大小 长度 - 总 特性 数量
     
 
Hex Bits
431-2442-ND
 
71940
1 1,698 - 立即发货
¥ 16.55000 BIT HEX TR 5/32" 0.98"   -    有源 刀头,插件 六角 TR(安全) 5/32" 1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
Hex Bits
431-2416-ND
 
74312
1 151 - 立即发货
¥ 18.54000 BIT HEX 7/64" 1.97" 1 Piece   -    有源 刀头,电动 六角形 7/64" 1/4" 1.97"(50.0mm) 防撞击   10  
Pro Hex Tools
431-1759-ND
 
76001
1 303 - 立即发货
¥ 22.88000 BIT POWER HEX TR 2.5MM 3.54"   -    有源 刀头,电动 六角 TR(安全) 2.5mm 1/4" 3.50"(88.9mm)   -     1  
Specialty Bits
431-1745-ND
 
71908
1
非库存货
103 - 立即发货
¥ 23.05000 BIT TORQ-SET SZ8 0.98"   -    有源 刀头,插件 Torq-Set®   #8   1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
Professional Quality Bits
431-2031-ND
 
71452
1 127 - 立即发货
¥ 36.92000 XENO TERM BLOCK PWR BIT #1 1=1PC   -    有源 刀头,电动 Xeno   #1   1/4" 2.00"(50.8mm) 防撞击   10  
Professional Quality Bits
431-1748-ND
 
74035
1 252 - 立即发货
¥ 38.04000 SLOTTED POWER BIT 3.5 X 70MM   -    有源 刀头,电动 开槽型 0.6mm x 3.5mm 1/4" 2.76"(70.0mm)   -     10  
Phillips Insert/Power Bits
431-1388-ND
 
74126
1 117 - 立即发货
¥ 45.75000 BIT PHILLIPS SZ2 5.91"   -    有源 刀头,电动 十字   #2   1/4" 5.91"(150.0mm) 防撞击   1  
Pro Screwdrivers and Nut Drivers
431-2359-ND
 
26980
1 1,006 - 立即发货
¥ 74.70000 BLADE TORX T6/T8 4.72" Drive-Loc 有源 刀片,双端 Torx® T6,T8   4mm   4.72"(120.0mm) 表面镀铬处理   1  
- 73943-ND
 
73943
1
非库存货
124 - 立即发货
¥ 99.83000 BIT TORX T25 2.76" 2PK   -    有源 刀头,电动 Torx®   T25   1/4" 2.76"(70.0mm)   -     2  
T-Handle Nut Drivers
431-1372-ND
 
38800
1 2,194 - 立即发货
¥ 104.85000 HANDLE BIT HOLDING 1/4" 5.91"   -    有源 手柄,刀头固定   -     -   1/4" 5.91"(150.0mm) 防撞击,磁性,镀镍,T 手柄   1  
- 431-2538-ND
 
38801
1 190 - 立即发货
¥ 179.90000 DUAL DRIVE MAGNETIC T HANDLE   -    有源 刀片 六角形 1.5mm 1/4" 7.00"(177.8mm)   -     -  
Pro TorqueControl Screwdrivers
431-2495-ND
 
29238
1 201 - 立即发货
¥ 489.27000 EASYTORQUE SCREWDRIVER HANDLE Easy Torque 有源 手柄,扭矩   -     -     -   5.12"(130.0mm) 33.6 in-lbs(3.8Nm)扭矩,符合人体工学,软握把   1  
Pro TorqueControl Screwdrivers
431-1631-ND
 
29205
1 109 - 立即发货
¥ 489.27000 HANDLE TORQUE 5.4" Easy Torque 有源 手柄,扭矩   -     -     -   5.40"(137.2mm) 4.4 in-lbs(0.5Nm) 扭矩   1  
TorqueControl Screwdrivers
431-1122-ND
 
28550
1 70 - 立即发货
¥ 1,182.00000 HANDLE BLADE HOLDING 4.8" - 5" TorqueVario-S® 有源 手柄,刀片固定   -     -     -   4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) 0.9 ~ 5.3 in-lbs(0.1 ~ 0.6Nm) 扭矩,符合人体工学,附带合格证书,软握把   1  
TorqueControl Screwdrivers
431-1451-ND
 
28551
1 35 - 立即发货
¥ 1,182.00000 HANDLE TORQUE 4.8" - 5" TorqueVario-S® 有源 手柄,扭矩   -     -     -   4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) 3.5 ~ 8.8 in-lbs(0.4 ~ 1.0Nm) 扭矩,符合人体工学,附带合格证书,软握把   1  
Pro TorqueControl Screwdrivers
431-1121-ND
 
28501
1 64 - 立即发货
¥ 1,233.82000 HANDLE TORQUE 4.8" - 5" TorqueVario® 有源 手柄,扭矩   -     -     -   4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) 15 ~ 80 in-lbs(0.1 ~ 0.56Nm)扭矩,符合人体工学,含转接刀头   1  
Pro TorqueControl Screwdrivers
431-1164-ND
 
28502
1 29 - 立即发货
¥ 1,233.82000 HANDLE TORQUE 4.8" - 5" TorqueVario® 有源 手柄,扭矩   -     -     -   4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) 5.3 ~ 9.7 in-lbs (0.6 ~ 1.1Nm) 扭矩,符合人体工学   1  
Pro TorqueControl Screwdrivers
431-1298-ND
 
28506
1 297 - 立即发货
¥ 1,380.10000 HANDLE TORQUE 5.24" - 5.43" TorqueVario® 有源 手柄,扭矩   -     -     -   5.24" ~ 5.43"(133.0mm ~ 138.0mm) 10 ~ 50 in-lbs(1.1 ~ 5.7Nm)扭矩,符合人体工学,软握把   1  
Hex Bits
431-2410-ND
 
71326
1 134 - 立即发货
¥ 6.24000 BIT HEX 1/16" 0.98" 1 Piece   -    有源 刀头,插件 六角形 1/16" 1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
TORX Bits
431-1739-ND
 
71515
1 94 - 立即发货
¥ 7.02000 BIT TORX T15 0.98"   -    有源 刀头,插件 Torx®   T15   1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
TORX Bits
431-1740-ND
 
71530
1 205 - 立即发货
¥ 7.19000 BIT TORX T30 0.98"   -    有源 刀头,插件 Torx®   T30   1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
Pro Hex Tools
431-1607-ND
 
71329
1 127 - 立即发货
¥ 11.96000 BIT HEX 0.05" 0.98"   -    有源 刀头,插件 六角形 0.05" 1/4" 0.98"(25.0mm)   -     10  
TORX Bits
431-1518-ND
 
74519
1 96 - 立即发货
¥ 12.05000 BIT TORX T10 1.97"   -    有源 刀头,电动 Torx®   T10   1/4" 1.97"(50.0mm) 防撞击   10  
TORX Bits
431-1517-ND
 
74511
1 68 - 立即发货
¥ 12.05000 BIT TORX T6 1.97"   -    有源 刀头,电动 Torx®   T6   1/4" 1.97"(50.0mm) 防撞击   1  
Hex Bits
431-2055-ND
 
74330
1 43 - 立即发货
¥ 12.05000 BIT HEX 3MM 1.97"   -    有源 刀头,电动 六角形   3mm   1/4" 1.97"(50.0mm) 防撞击   10  
页面 1/99   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年04月03日 03:58:49