RMB | USD

产品索引 >  集成电路(IC) > 

 
符合条件的记录数:
制造商 包装 系列 零件状态 类型 元件数 输出类型 电压 - 电源,单/双(±) 电压 - 输入失调(最大值) 电流 - 输入偏置(最大值) 电流 - 输出(典型值) 电流 - 静态(最大值) CMRR,PSRR(典型值) 传播延迟(最大值) 滞后 工作温度 封装/外壳 安装类型 供应商器件封装
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/254   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 类型 元件数 输出类型 电压 - 电源,单/双(±) 电压 - 输入失调(最大值) 电流 - 输入偏置(最大值) 电流 - 输出(典型值) 电流 - 静态(最大值) CMRR,PSRR(典型值) 传播延迟(最大值) 滞后 工作温度 封装/外壳 安装类型 供应商器件封装
     
 
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/OT
3,000 42,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP PUSHPLL 1.6V SGL SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/OTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/OT
1 42,980 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP PUSHPLL 1.6V SGL SOT23-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/OTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/OT
1 42,980 - 立即发货
计算 IC COMP PUSHPLL 1.6V SGL SOT23-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-I/LTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-I/LT
3,000 39,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP 1.6V SNGL P-P SC70-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-I/LTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-I/LT
1 40,617 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP 1.6V SNGL P-P SC70-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-I/LTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-I/LT
1 40,617 - 立即发货
计算 IC COMP 1.6V SNGL P-P SC70-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/LTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/LT
3,000 27,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP PUSHPLL 1.6V SNGL SC70-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/LTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/LT
1 30,193 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP PUSHPLL 1.6V SNGL SC70-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-I/LTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-I/LT
1 30,193 - 立即发货
计算 IC COMP PUSHPLL 1.6V SNGL SC70-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/OT
3,000 21,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP SGL OPN DRN 1.6V SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/OTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/OT
1 23,066 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP SGL OPN DRN 1.6V SOT23-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/OTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/OT
1 23,066 - 立即发货
计算 IC COMP SGL OPN DRN 1.6V SOT23-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541RT-E/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541RT-E/OT
3,000 15,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541RT-E/OTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541RT-E/OT
1 16,570 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541RT-E/OTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541RT-E/OT
1 16,570 - 立即发货
计算 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-E/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-E/OT
3,000 14,084 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-E/OTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-E/OT
1 17,084 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541T-E/OTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541T-E/OT
1 17,084 - 立即发货
计算 IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/LTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/LT
3,000 9,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP OPENDRN 1.6V SNGL SC70-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/LTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/LT
1 9,429 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP OPENDRN 1.6V SNGL SC70-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6546-49
MCP6546T-I/LTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546T-I/LT
1 9,429 - 立即发货
计算 IC COMP OPENDRN 1.6V SNGL SC70-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 85°C 5-TSSOP,SC-70-5,SOT-353 表面贴装型 SC-70-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-E/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-E/OT
3,000 6,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP PSH-PLL 1.6V SGL SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-E/OTCT-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-E/OT
1 10,390 - 立即发货
¥ 2.93000 IC COMP PSH-PLL 1.6V SGL SOT23-5 剪切带(CT)   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6541(1R,1U,2,3,4) Datasheet
MCP6541UT-E/OTDKR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6541UT-E/OT
1 10,390 - 立即发货
计算 IC COMP PSH-PLL 1.6V SGL SOT23-5 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 通用   1   CMOS,推挽式,满摆幅,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V   -   1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
MCP6546-49
MCP6546RT-E/OTTR-ND
This part is RoHS compliant.
MCP6546RT-E/OT
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 2.20040 IC COMP 1.6V SNGL O-D SOT23-5 标准卷带   -    有源 通用   1   CMOS,开漏极,轨至轨,TTL 1.6V ~ 5.5V 7mV @ 5.5V 1pA @ 5.5V 30mA 1µA 70dB CMRR,80dB PSRR 8µs 6.5mV -40°C ~ 125°C SC-74A,SOT-753 表面贴装型 SOT-23-5
页面 1/254   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年06月04日 12:40:13