RMB | USD

产品索引 >  五金件,紧固件,配件 > 

 
符合条件的记录数:
制造商 系列 零件状态 保持类型 安装类型 板间高度 长度 - 总体 支撑孔直径 支撑面板厚度 安装孔直径 安装面板厚度 特性 材料
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/99   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 保持类型 安装类型 板间高度 长度 - 总体 支撑孔直径 支撑面板厚度 安装孔直径 安装面板厚度 特性 材料
     
 
70291x000
732-9622-ND
This part is RoHS compliant.
702913000
1 10,025 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 3MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.118"(3.00mm) 0.224"(5.69mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9621-ND
This part is RoHS compliant.
702912000
1 3,520 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLN 2.5MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.098"(2.50mm) 0.205"(5.21mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9626-ND
This part is RoHS compliant.
702917000
1 3,307 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 5MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.197"(5.00mm) 0.303"(7.70mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9620-ND
This part is RoHS compliant.
702911000
1 2,320 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 2MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.079"(2.00mm) 0.185"(4.70mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9624-ND
This part is RoHS compliant.
702915000
1 2,048 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLON 4MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.157"(4.00mm) 0.264"(6.70mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9623-ND
This part is RoHS compliant.
702914000
1 1,974 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLN 3.5MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.138"(3.50mm) 0.244"(6.20mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
70291x000
732-9625-ND
This part is RoHS compliant.
702916000
1 1,310 - 立即发货
¥ 1.35000 BOARD SUPRT SCREW MNT NYLN 4.5MM WA-SNSR 有源 卡锁 螺钉安装 0.177"(4.50mm) 0.284"(7.21mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.083"(2.11mm)   -   可叠加 尼龙
R64xx-00 Drawing
952-3467-ND
This part is RoHS compliant.
R6405-00
1 2,618 - 立即发货
¥ 1.64000 BRD SPT SNAP LOCK NYLON 4.80MM   -    有源 卡锁 卡锁 0.189"(4.80mm) 0.843"(21.40mm) 0.157"(3.99mm) 0.063"(1.60mm) 0.189"(4.80mm) 0.106"(2.70mm)   -   尼龙
70965zzzz Drawing
732-10354-ND
This part is RoHS compliant.
709650500
1 5,550 - 立即发货
¥ 1.69000 BOARD SUPRT SNAP LOCK NYLN 2.2MM WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.087"(2.20mm) 0.378"(9.60mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70965zzzz Drawing
732-10356-ND
This part is RoHS compliant.
709651000
1 2,928 - 立即发货
¥ 1.69000 BOARD SUPRT SNAP LOCK NYLON 4MM WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.157"(4.00mm) 0.449"(11.40mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70965zzzz Drawing
732-10355-ND
This part is RoHS compliant.
709650600
1 2,562 - 立即发货
¥ 1.69000 BOARD SUPRT SNAP LOCK NYLON 3MM WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.118"(3.00mm) 0.409"(10.40mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70940xx00 Drawing
732-12524-ND
This part is RoHS compliant.
709400500
1 1,723 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON STOP SPACER 3,5 MM WA-SNSN 有源 卡入式 卡锁 0.138"(3.50mm) 0.835"(21.20mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.189"(4.80mm) 0.031" ~ 0.079"(0.80mm ~ 2.00mm)   -   尼龙
70962xx00 Drawing
732-12590-ND
This part is RoHS compliant.
709621200
1 1,720 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.252"(6.40mm) 0.638"(16.20mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70962xx00 Drawing
732-12589-ND
This part is RoHS compliant.
709621000
1 1,679 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.236"(6.00mm) 0.622"(15.80mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70962xx00 Drawing
732-12588-ND
This part is RoHS compliant.
709620800
1 1,483 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.197"(5.00mm) 0.583"(14.80mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70962xx00 Drawing
732-12586-ND
This part is RoHS compliant.
709620400
1 1,479 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.138"(3.50mm) 0.524"(13.30mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70962xx00 Drawing
732-12585-ND
This part is RoHS compliant.
709620200
1 1,008 - 立即发货
¥ 1.69000 SNAP-ON SPACER, ARRESTING ON BOT WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.118"(3.00mm) 0.504"(12.80mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.157"(4.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70961(3,4)x00 Drawing
732-12573-ND
This part is RoHS compliant.
709614200
1 3,000 - 立即发货
¥ 1.77000 SNAP-ON STOP SPACER, ARRESTING WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.752"(19.10mm) 1.429"(36.30mm) 0.189"(4.80mm) 0.031" ~ 0.079"(0.80mm ~ 2.00mm) 0.189"(4.80mm) 0.031" ~ 0.079"(0.80mm ~ 2.00mm)   -   尼龙
70965zzzz Drawing
732-10357-ND
This part is RoHS compliant.
709651500
1 2,521 - 立即发货
¥ 1.77000 BOARD SUPRT SNAP LOCK NYLON 5MM WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.197"(5.00mm) 0.488"(12.40mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70944xx00 Drawing
732-12539-ND
This part is RoHS compliant.
709440200
1 2,085 - 立即发货
¥ 1.77000 SNAP-ON STOP SPACER REVERSE MOUN WA-SNFR 有源 卡入式 卡锁 0.098"(2.50mm) 0.392"(9.95mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.157"(4.00mm) 0.031" ~ 0.063"(0.80mm ~ 1.60mm)   -   尼龙
70965zzzz Drawing
732-10358-ND
This part is RoHS compliant.
709652000
1 2,084 - 立即发货
¥ 1.77000 BOARD SUPRT SNAP LOCK NYLON 6MM WA-SNSN 有源 卡锁 卡锁 0.236"(6.00mm) 0.528"(13.41mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm) 0.079"(2.00mm) 0.047" ~ 0.067"(1.20mm ~ 1.70mm)   -   尼龙
70944xx00 Drawing
732-12540-ND
This part is RoHS compliant.
709440400
1 2,000 - 立即发货
¥ 1.77000 SNAP-ON STOP SPACER REVERSE MOUN WA-SNFR 有源 卡入式 卡锁 0.126"(3.20mm) 0.419"(10.65mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.157"(4.00mm) 0.031" ~ 0.063"(0.80mm ~ 1.60mm)   -   尼龙
70944xx00 Drawing
732-12542-ND
This part is RoHS compliant.
709440800
1 1,696 - 立即发货
¥ 1.77000 SNAP-ON STOP SPACER REVERSE MOUN WA-SNFR 有源 卡入式 卡锁 0.197"(5.00mm) 0.490"(12.45mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.157"(4.00mm) 0.031" ~ 0.063"(0.80mm ~ 1.60mm)   -   尼龙
70944xx00 Drawing
732-12544-ND
This part is RoHS compliant.
709441200
1 1,018 - 立即发货
¥ 1.77000 SNAP-ON STOP SPACER REVERSE MOUN WA-SNFR 有源 卡入式 卡锁 0.276"(7.00mm) 0.569"(14.45mm) 0.118"(3.00mm) 0.063"(1.60mm) 0.157"(4.00mm) 0.031" ~ 0.063"(0.80mm ~ 1.60mm)   -   尼龙
R64xx-00 Drawing
952-3469-ND
This part is RoHS compliant.
R6413-00
1 20,075 - 立即发货
¥ 1.90000 BRD SPT SNAP LOCK NYLON 1/2"   -    有源 卡锁 卡锁 0.500"(12.70mm)1/2" 1.154"(29.30mm) 0.157"(3.99mm) 0.063"(1.60mm) 0.189"(4.80mm) 0.106"(2.70mm)   -   尼龙
页面 1/99   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年07月02日 18:20:10