RMB | USD

产品索引 >  嵌入式电脑 > 

 
符合条件的记录数:
系列 零件状态 核心处理器 速度 内核数 功率(W) 大小/尺寸 外形尺寸 扩展站点/总线 RAM 容量/已安装 存储接口 视频输出 以太网 USB RS-232(422,485) 数字 I/O 线 模拟输入:输出 看门狗定时器 工作温度
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保


应用筛选: 制造商 

页面 3/6   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 核心处理器 速度 内核数 功率(W) 冷却方式 大小/尺寸 外形尺寸 扩展站点/总线 RAM 容量/已安装 存储接口 视频输出 以太网 USB RS-232(422,485) 数字 I/O 线 模拟输入:输出 看门狗定时器 工作温度
     
 
BL2100,10,20,30
101-0547-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0547 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2130 FRCTNLOCK Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0548-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0548 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2130 IDC HDR Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0549-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0549 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2110 BOTT MNT Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0550-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0550 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2110 FRCTNLOCK Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0551-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0551 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2110 IDC HDR Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
- 101-0554-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0554 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2000 BOTT MNT Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28   4:2 -40°C ~ 70°C
- 101-0555-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0555 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2000 FRCTNLOCK Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28   4:2 -40°C ~ 70°C
- 101-0556-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0556 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2000 IDC HDR Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28   4:2 -40°C ~ 70°C
Jackrabbit (BL1800) User’s Manual
101-0558-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0558 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNG BD BL1800 512K SRAM Digi Jackrabbit 停產 Rabbit 2000 29.5MHz   1   1.2W   -   2.50" x 3.50"(64mm x 89mm)   -     -   512KB/128KB   -     -     -     -     4     10   1:2 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0565-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0565 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2100 BOTT MNT Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0566-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0566 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2100 FRCTNLOCK Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0567-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0567 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2100 IDC HDR Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0568-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0568 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2100 512K FLSH Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0569-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0569 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2120 BOTT MNT Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0570-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0570 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2120 FRCTNLOCK Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0571-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0571 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2120 IDC HDR Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     40   11:4 -40°C ~ 70°C
BL2100,10,20,30
101-0572-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0572 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2110 512K FLSH Digi Smartcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1     3W     -   3.41" x 4.14"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     40     -   -40°C ~ 70°C
- 101-0573-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0573 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2101 512K Digi SBC 停產   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  
BL2500 Users Manual
101-0575-ND
This part is RoHS non-compliant.
101-0575 电询 1
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2500 256K FLSH Digi Coyote™ 停產 Rabbit 3000 29.4MHz   1     1W     -   3.94" x 3.94"(100mm x 100mm)   -     -   512KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     6     24   1:2 -40°C ~ 70°C
BL2500 Users Manual
101-0576-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0576 电询 25
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2510 256K FLSH Digi Coyote™ 停產 Rabbit 3000 29.4MHz   1   800mW   -   3.94" x 3.94"(100mm x 100mm)   -     -   512KB/128KB   -     -     -     -     6     24   1:2 -40°C ~ 70°C
- 101-0590-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0590 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2010 BOTT MNT Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28     4:0   -40°C ~ 70°C
- 101-0591-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0591 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2010 FRCTNLOCK Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28     4:0   -40°C ~ 70°C
- 101-0592-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0592 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2010 IDC HDR Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -   10Mbps(1)   -     4     28     4:0   -40°C ~ 70°C
- 101-0593-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0593 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGL BD BL2020 BOTT MNT Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     28   4:2 -40°C ~ 70°C
- 101-0594-ND
>This part is RoHS non-compliant.
101-0594 电询 10
非库存货
0 电询 COMPUTER SNGLBD BL2020 FRCTNLOCK Digi Wildcat 停產 Rabbit 2000 22.1MHz   1   1.5W   -   3.43" x 4.15"(87mm x 105mm)   -     -   128KB/128KB   -     -     -     -     4     28   4:2 -40°C ~ 70°C
页面 3/6   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年02月26日 05:52:31