RMB | USD

产品索引 >  分立半导体产品 > 

 
符合条件的记录数:
制造商 包装 系列 零件状态 晶体管类型 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 电压 - 集射极击穿(最大值) 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) 电流 - 集电极截止(最大值) 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 功率 - 最大值 频率 - 跃迁 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 2/122   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 晶体管类型 电流 - 集电极(Ic)(最大值) 电压 - 集射极击穿(最大值) 不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) 电流 - 集电极截止(最大值) 不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) 功率 - 最大值 频率 - 跃迁 工作温度 安装类型 封装/外壳 供应商器件封装
     
 
XN0460x00L Circuit
XN0460200LCT-ND
 
XN0460200L
1
非库存货
4,058 - 立即发货
¥ 3.48000 TRANS NPN/PNP 50V 0.5A MINI6 剪切带(CT)   -    停產 NPN,PNP 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 85 @ 150mA,10V 300mW 200MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 MINI6-G1
XN0460x00L Circuit
XN0460200LDKR-ND
 
XN0460200L
1
非库存货
4,058 - 立即发货
计算 TRANS NPN/PNP 50V 0.5A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 NPN,PNP 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 85 @ 150mA,10V 300mW 200MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 MINI6-G1
DMA20402
DMA204020RTR-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204020R
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 1.68982 TRANS 2PNP 50V 0.5A MINI6 标准卷带   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMA20402
DMA204020RCT-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204020R
1
非库存货
5,460 - 立即发货
¥ 4.78000 TRANS 2PNP 50V 0.5A MINI6 剪切带(CT)   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMA20402
DMA204020RDKR-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204020R
1
非库存货
5,460 - 立即发货
计算 TRANS 2PNP 50V 0.5A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
S-Mini 6 Pin SC88 Top
XP0555300LTR-ND
 
XP0555300L
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 1.78705 TRANS 2NPN 100V 0.02A SMINI6 标准卷带   -    停產 2 NPN(双) 20mA 100V 200mV @ 1mA,10mA 1µA 400 @ 2mA,10V 150mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 S迷你型6-G1
S-Mini 6 Pin SC88 Top
XP0555300LCT-ND
 
XP0555300L
1
非库存货
4,327 - 立即发货
¥ 2.59000 TRANS 2NPN 100V 0.02A SMINI6 剪切带(CT)   -    停產 2 NPN(双) 20mA 100V 200mV @ 1mA,10mA 1µA 400 @ 2mA,10V 150mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 S迷你型6-G1
S-Mini 6 Pin SC88 Top
XP0555300LDKR-ND
 
XP0555300L
1
非库存货
4,327 - 立即发货
计算 TRANS 2NPN 100V 0.02A SMINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 2 NPN(双) 20mA 100V 200mV @ 1mA,10mA 1µA 400 @ 2mA,10V 150mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363 S迷你型6-G1
DMC204A0
DMC204A00RTR-ND
This part is RoHS compliant.
DMC204A00R
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 1.81286 TRANS 2NPN 20V 0.5A MINI6 标准卷带   -    Digi-Key 停产 2 NPN(双) 500mA   20V   400mV @ 20mA,500mA 100nA(ICBO) 200 @ 500mA,2V 300mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMC204A0
DMC204A00RCT-ND
This part is RoHS compliant.
DMC204A00R
1
非库存货
3,913 - 立即发货
¥ 5.10000 TRANS 2NPN 20V 0.5A MINI6 剪切带(CT)   -    Digi-Key 停产 2 NPN(双) 500mA   20V   400mV @ 20mA,500mA 100nA(ICBO) 200 @ 500mA,2V 300mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMC204A0
DMC204A00RDKR-ND
This part is RoHS compliant.
DMC204A00R
1
非库存货
3,913 - 立即发货
计算 TRANS 2NPN 20V 0.5A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    Digi-Key 停产 2 NPN(双) 500mA   20V   400mV @ 20mA,500mA 100nA(ICBO) 200 @ 500mA,2V 300mW 150MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMA204A0
DMA204A00RTR-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204A00R
3,000
非库存货
15,000 - 立即发货
¥ 1.88681 TRANS 2PNP 10V 0.5A MINI6 标准卷带   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   10V   300mV @ 8mA,400mA 100nA(ICBO) 130 @ 500mA,2V 300mW 250MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMA204A0
DMA204A00RCT-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204A00R
1
非库存货
16,148 - 立即发货
¥ 4.70000 TRANS 2PNP 10V 0.5A MINI6 剪切带(CT)   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   10V   300mV @ 8mA,400mA 100nA(ICBO) 130 @ 500mA,2V 300mW 250MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMA204A0
DMA204A00RDKR-ND
This part is RoHS compliant.
DMA204A00R
1
非库存货
16,148 - 立即发货
计算 TRANS 2PNP 10V 0.5A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    Digi-Key 停产 2 PNP(双) 500mA   10V   300mV @ 8mA,400mA 100nA(ICBO) 130 @ 500mA,2V 300mW 250MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMG20402
DMG204020RTR-ND
This part is RoHS compliant.
DMG204020R
3,000
非库存货
9,000 - 立即发货
¥ 2.07148 TRANS NPN/PNP 50V 0.5A MINI6 标准卷带   -    Digi-Key 停产 NPN,PNP 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 160MHz,130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMG20402
DMG204020RCT-ND
This part is RoHS compliant.
DMG204020R
1
非库存货
10,275 - 立即发货
¥ 5.18000 TRANS NPN/PNP 50V 0.5A MINI6 剪切带(CT)   -    Digi-Key 停产 NPN,PNP 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 160MHz,130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
DMG20402
DMG204020RDKR-ND
This part is RoHS compliant.
DMG204020R
1
非库存货
10,275 - 立即发货
计算 TRANS NPN/PNP 50V 0.5A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    Digi-Key 停产 NPN,PNP 500mA   50V   600mV @ 30mA,300mA 100nA(ICBO) 120 @ 150mA,10V 300mW 160MHz,130MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 迷你型6-G4-B
Mini 6 Pin SC74 Top
XN0A55400LTR-ND
 
XN0A55400L
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 2.08495 TRANS 2NPN 40V 0.1A MINI6 标准卷带   -    停產 2 NPN(双) 100mA   40V   250mV @ 1mA,10mA 100nA(ICBO) 60 @ 10mA,1V 300mW 450MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 MINI6-G1
Mini 6 Pin SC74 Top
XN0A55400LCT-ND
 
XN0A55400L
1
非库存货
4,408 - 立即发货
¥ 4.54000 TRANS 2NPN 40V 0.1A MINI6 剪切带(CT)   -    停產 2 NPN(双) 100mA   40V   250mV @ 1mA,10mA 100nA(ICBO) 60 @ 10mA,1V 300mW 450MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 MINI6-G1
Mini 6 Pin SC74 Top
XN0A55400LDKR-ND
 
XN0A55400L
1
非库存货
4,408 - 立即发货
计算 TRANS 2NPN 40V 0.1A MINI6 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 2 NPN(双) 100mA   40V   250mV @ 1mA,10mA 100nA(ICBO) 60 @ 10mA,1V 300mW 450MHz 150°C(TJ) 表面贴装型 SOT-23-6 MINI6-G1
HN1C01FU
HN1C01FU-YLFTR-ND
>This part is RoHS non-compliant.
HN1C01FU-Y,LF
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 0.36472 NPN + NPN IND. TRANSISTOR VCEO50 标准卷带   -    有源 2 NPN(双) 150mA   50V   250mV @ 10mA,100mA 100nA(ICBO) 120 @ 2mA,6V 200mW 80MHz 125°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363   US6  
HN1C01FU
HN1C01FU-YLFCT-ND
>This part is RoHS non-compliant.
HN1C01FU-Y,LF
1 5,730 - 立即发货
¥ 2.02000 NPN + NPN IND. TRANSISTOR VCEO50 剪切带(CT)   -    有源 2 NPN(双) 150mA   50V   250mV @ 10mA,100mA 100nA(ICBO) 120 @ 2mA,6V 200mW 80MHz 125°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363   US6  
HN1C01FU
HN1C01FU-YLFDKR-ND
>This part is RoHS non-compliant.
HN1C01FU-Y,LF
1 5,730 - 立即发货
计算 NPN + NPN IND. TRANSISTOR VCEO50 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 2 NPN(双) 150mA   50V   250mV @ 10mA,100mA 100nA(ICBO) 120 @ 2mA,6V 200mW 80MHz 125°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363   US6  
HN1B04FU
HN1B04FU-YLFTR-ND
This part is RoHS compliant.
HN1B04FU-Y,LF
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 0.38392 X34 PB-F US6 PLN (LF) TRANSISTOR 标准卷带   -    有源 NPN,PNP 150mA   50V   250mV @ 10mA,100mA / 300mV @ 10mA,100mA 100nA(ICBO) 120 @ 2mA,6V 200mW 150MHz 125°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363   US6  
HN1B04FU
HN1B04FU-YLFCT-ND
This part is RoHS compliant.
HN1B04FU-Y,LF
1 4,696 - 立即发货
¥ 2.11000 X34 PB-F US6 PLN (LF) TRANSISTOR 剪切带(CT)   -    有源 NPN,PNP 150mA   50V   250mV @ 10mA,100mA / 300mV @ 10mA,100mA 100nA(ICBO) 120 @ 2mA,6V 200mW 150MHz 125°C(TJ) 表面贴装型 6-TSSOP,SC-88,SOT-363   US6  
页面 2/122   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年05月31日 15:03:53