RMB | USD

产品索引 >  分立半导体产品 > 

 
符合条件的记录数:
制造商 包装 系列 零件状态 二极管类型 电压 - 峰值反向(最大值) 电流 - 最大值 不同 Vr、F 时电容 不同 If、F 时电阻 功率耗散(最大值) 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装
清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除 清除
  • 库存状态
  • 可用媒体
  • 环保

页面 1/110   |< < 1 2 3 4 5 > >| 
 
人民币价格(含增值税)
比较零件 Datasheets 图像 得捷电子 零件编号 制造商零件编号 立即购买 最低订购数量是  现有数量  单价  描述 制造商 包装 系列 零件状态 二极管类型 电压 - 峰值反向(最大值) 电流 - 最大值 不同 Vr、F 时电容 不同 If、F 时电阻 功率耗散(最大值) 工作温度 封装/外壳 供应商器件封装
     
 
MA2JP02 Datasheet
MA2JP0200LTR-ND
 
MA2JP0200L
3,000
非库存货
84,000 - 立即发货
¥ 1.02933 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1 标准卷带   -    停產 PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1
MA2JP02 Datasheet
MA2JP0200LCT-ND
 
MA2JP0200L
1
非库存货
85,145 - 立即发货
¥ 1.69000 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1 剪切带(CT)   -    停產 PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1
MA2JP02 Datasheet
MA2JP0200LDKR-ND
 
MA2JP0200L
1
非库存货
85,145 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 60V 150MW SMINI2-F1 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 PIN - 单   60V   100mA 0.5pF @ 1V,1MHz 2 欧姆 @ 10mA,100MHz 150mW 150°C(TJ) SC-90,SOD-323F S迷你型2-F1
MA2SP050GL
MA2SP050GLTR-ND
 
MA2SP050GL
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 1.05568 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4 标准卷带   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4
MA2SP050GL
MA2SP050GLCT-ND
 
MA2SP050GL
1
非库存货
5,757 - 立即发货
¥ 4.43000 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4 剪切带(CT)   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4
MA2SP050GL
MA2SP050GLDKR-ND
 
MA2SP050GL
1
非库存货
5,757 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F4 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SS迷你型2-F4
MA2SP0500L
MA2SP0500LTR-ND
 
MA2SP0500L
3,000
非库存货
3,000 - 立即发货
¥ 1.05579 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1 标准卷带   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1
MA2SP0500L
MA2SP0500LCT-ND
 
MA2SP0500L
1
非库存货
4,959 - 立即发货
¥ 1.61000 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1 剪切带(CT)   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1
MA2SP0500L
MA2SP0500LDKR-ND
 
MA2SP0500L
1
非库存货
4,959 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 60V SSMINI2-F1 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    停產 PIN - 单   60V   50mA 2.4pF @ 0V,1MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 5.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) SC-79,SOD-523 SSMini2-F1
JDP2S02AFS
JDP2S02AFS(TPL3)TR-ND
This part is RoHS compliant.
JDP2S02AFS(TPL3)
10,000 10,000 - 立即发货
¥ 0.54093 RF DIODE PIN 30V FSC 标准卷带   -    有源 PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC  
JDP2S02AFS
JDP2S02AFS(TPL3)CT-ND
This part is RoHS compliant.
JDP2S02AFS(TPL3)
1 12,924 - 立即发货
¥ 3.62000 RF DIODE PIN 30V FSC 剪切带(CT)   -    有源 PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC  
JDP2S02AFS
JDP2S02AFS(TPL3)DKR-ND
This part is RoHS compliant.
JDP2S02AFS(TPL3)
1 12,924 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 30V FSC Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 PIN - 单   30V   50mA 0.4pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 150°C(TJ) 2-SMD,扁平引线   fSC  
BAP50-03
BAP50-03-TPMSTR-ND
This part is RoHS compliant.
BAP50-03-TP
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 0.64397 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323 标准卷带   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323
BAP50-03
BAP50-03-TPMSCT-ND
This part is RoHS compliant.
BAP50-03-TP
1 5,794 - 立即发货
¥ 3.46000 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323 剪切带(CT)   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323
BAP50-03
BAP50-03-TPMSDKR-ND
This part is RoHS compliant.
BAP50-03-TP
1 5,794 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 50V 200MW SOD323 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.35pF @ 5V,1MHz 5 欧姆 @ 10mA,100MHz 200mW -65°C ~ 150°C(TJ) SC-76,SOD-323 SOD-323
1SV(2,3)xx(TPH3,F) Top
1SV271TPH3FTR-ND
This part is RoHS compliant.
1SV271TPH3F
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 0.68099 RF DIODE PIN 50V USC 标准卷带   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.4pF @ 50V,1MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
1SV(2,3)xx(TPH3,F) Top
1SV271TPH3FCT-ND
This part is RoHS compliant.
1SV271TPH3F
1 4,371 - 立即发货
¥ 3.06000 RF DIODE PIN 50V USC 剪切带(CT)   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.4pF @ 50V,1MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
1SV(2,3)xx(TPH3,F) Top
1SV271TPH3FDKR-ND
This part is RoHS compliant.
1SV271TPH3F
1 4,371 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 50V USC Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 PIN - 单   50V   50mA 0.4pF @ 50V,1MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 4.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
1SV307
1SV307(TPH3F)TR-ND
This part is RoHS compliant.
1SV307(TPH3,F)
3,000 12,000 - 立即发货
¥ 0.76600 RF DIODE STANDARD 30V USC 标准卷带   -    有源 标准 - 单   30V   50mA 0.5pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
1SV307
1SV307(TPH3F)CT-ND
This part is RoHS compliant.
1SV307(TPH3,F)
1 12,434 - 立即发货
¥ 3.38000 RF DIODE STANDARD 30V USC 剪切带(CT)   -    有源 标准 - 单   30V   50mA 0.5pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
1SV307
1SV307(TPH3F)DKR-ND
This part is RoHS compliant.
1SV307(TPH3,F)
1 12,434 - 立即发货
计算 RF DIODE STANDARD 30V USC Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 标准 - 单   30V   50mA 0.5pF @ 1V,1MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 1.5 欧姆 @ 10mA,100MHz 125°C(TJ) SC-76,SOD-323   USC  
BAP64-05
BAP64-05-TPMSTR-ND
This part is RoHS compliant.
BAP64-05-TP
3,000 3,000 - 立即发货
¥ 0.84038 RF DIODE PIN 175V 250MW SOT23 标准卷带   -    有源 PIN - 1 对共阴极 175V 100mA 0.35pF @ 20V,1MHz 1.35 欧姆 @ 100mA,100MHz 250mW -65°C ~ 150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23
BAP64-05
BAP64-05-TPMSCT-ND
This part is RoHS compliant.
BAP64-05-TP
1 4,099 - 立即发货
¥ 3.78000 RF DIODE PIN 175V 250MW SOT23 剪切带(CT)   -    有源 PIN - 1 对共阴极 175V 100mA 0.35pF @ 20V,1MHz 1.35 欧姆 @ 100mA,100MHz 250mW -65°C ~ 150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23
BAP64-05
BAP64-05-TPMSDKR-ND
This part is RoHS compliant.
BAP64-05-TP
1 4,099 - 立即发货
计算 RF DIODE PIN 175V 250MW SOT23 Digi-Reel® 得捷定制卷带   -    有源 PIN - 1 对共阴极 175V 100mA 0.35pF @ 20V,1MHz 1.35 欧姆 @ 100mA,100MHz 250mW -65°C ~ 150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SOT-23
DAP236U
DAP236UT106TR-ND
This part is RoHS compliant.
DAP236UT106
3,000 18,000 - 立即发货
¥ 0.88060 RF DIODE STANDARD 35V 150MW UMD3 标准卷带   -    有源 标准 - 1 对共阳极   35V     35V   1.2pF @ 6V,1MHz 900 毫欧 @ 2mA,100MHz 150mW 125°C(TJ) SC-70,SOT-323 UMD3
页面 1/110   |< < 1 2 3 4 5 > >| 

2020年08月16日 05:17:50